IRÁNY A KÖZÉPKOR! NYEREMÉNYJÁTÉK OKT. 10-13-IG!

2019. okt. 1.

Irány a középkor!

NYEREMÉNYJÁTÉK 2019. OKTÓBER 10-13-IG A PÉCS PLAZÁBAN!

NYEREMÉNY: a Puchner Birtok Bikal családi wellness pihenése!

A nyereményjáték menete:

1. Vásárolj a Pécs Plaza bármelyik üzletében egy összegben legalább 5 000 Ft értékben október 10-13. között!
2. Regisztrálj blokkod AP-kódjával weboldalunkon vagy nyitva tartási időben hostesseinknél a kuponpultnál október 10-13. között!
3. Vegyél részt a játékban minél több blokkal, mert minden regisztrációval  tovább növelheted nyerési esélyedet!
4. Figyeld a sorsolás eredményét október 16-án a Facebook oldalunkon!

A játék további részleteit megtalálod játékszabályzatunkban.
A nyereményjátékra a 2019. október 10. és október 13. közötti vásárlásaid során kapott blokkokkal 2019. október 13.  24:00-ig
regisztrálhatsz a www.pecsplaza.hu oldalon: http://pecsplaza.hu/irany_a_kozepkor/
A sorsolást 2019. október 16-án tartjuk a Pécs Plaza Igazgatóságán online sorsolóprogrammal
A nyertest a regisztrációkor megadott e-mai címen és Facebook oldalunkon keresztül értesítjük.

„Irány a középkor!” – Vásárolj és nyerj! – Pécs Plaza nyereményjáték 2019. október 10-13.

 

Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 1. A nyereményjáték szervezője
  A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a PLZ-Asset Kft. (székhely: 7632 Pécs, Megyeri út 76.)  (a továbbiakban: „Szervező”)
 1. A nyereményjátékban résztvevő személyek
  A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki a nyereményjáték időtartama alatt a Pécs Plaza bevásárlóközpont bármely üzletében, egy alkalommal 5 000 Ft (azaz ötezer forint) felett vásárol és a bevásárlóközpont weboldalán kialakított online regisztrációs felületen megadja nevét, email címét, továbbá pontosan feltünteti a vásárlást igazoló blokk AP kódját vagy a vásárlásról kiállított számla számát, a vásárlás dátumát és időpontját, a vásárlás összegét és az üzletet, ahol a vásárlás történt. Az összeget egy vásárlással kell elérni, azaz a vásárlási összeget egy blokkal kell igazolni.
  A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint a Pécs Plaza bevásárlóközpont üzlethelyiségeinek bérlői, tulajdonosai és azok munkatársai.
 1. A nyereményjáték időtartama
  A nyereményjáték 2019. október 10-től október 13. 24 óráig tart.
 1. A nyereményjátékban résztvevő üzletek
  A Pécs Plaza Bevásárlóközpont összes üzlete részt vesz olyan módon, hogy a Játékost a Játékban való részvételi jogosultság bármelyik üzletben történő vásárlás esetén megilleti.
 1. A nyereményjáték menete
  A Játékosok a Pécs Plaza bevásárlóközpontban 2019. október 10-13-ig a nyitva tartási időben a kuponpultnál a hostesseknél vagy a www.pecsplaza.hu weboldalon lévő regisztrációs felületen jelentkezhetnek a Játékba. A jelentkezés a weboldalon a regisztrációs adatlap („online nyereményszelvény”) kitöltésével történik. Regisztrálni a hostesseknél az online felülettel azonos adatok megadásával lehet. Regisztrálni csak a kampány időszakában történő vásárlást igazoló blokkal lehetséges.A Játékos a Pécs Plaza weboldalán kialakított regisztrációs felületen megadja nevét, email címét, továbbá pontosan feltünteti a vásárlást igazoló blokk AP kódját vagy a számla számát, a vásárlás dátumát, a vásárlás összegét és az üzletet, ahol a vásárlás történt. Az online regisztrációs felület 2019. október 10., 9. 00 órától 2019. áoktóber 13. 24.00-ig érhető el. A vásárlást igazoló blokkot a Játékosnak meg kell őriznie, mert a nyeremény kizárólag a nyertes jelentkezési lapon megadott AP kódot vagy számla számát és vásárlási dátumot, időpontot tartalmazó eredeti blokk bemutatása ellenében adható ki.
  Egy Játékos – több vásárlás esetén – több alkalommal is jelentkezhet a Játékba, ezzel növelve nyerési esélyét, azzal, hogy a blokkok kapcsán feltöltött adatoknak különbözőeknek kell lenniük, azaz nem lehet egy percen belül, ugyanabban az üzletben, ugyanolyan összegű vásárlás blokkját feltölteni. Az ilyen feltöltések törlésre kerülnek, a játékban nem vesznek részt.A nyeremény sorsolására 2019. október 16-án kerül sor a Pécs Plaza Igazgatóságán, online sorsolóprogram (véletlenszám generátor) segítségével.
  A nyeremény készpénzre nem váltható.
  A nyertes Játékost a Szervező a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti és nevét a Pécs Plaza weboldalán közzéteszi október 16-án.
  A nyertes Játékos a nyereményéért a jelentkezéskor megadott személyes adatai igazolására alkalmas személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vásárlást igazoló blokk bemutatásával, legkésőbb 2019. november 18-ig jelentkezhet a Szervező irodájában (7632 Pécs, Megyeri út 76.).  Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai és a nyertes blokk bemutatásával, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
 1. A nyeremény
  A nyeremény a Puchner Birtok Bikal által felajánlott családi wellness pihenés 2 felnőtt + 2 gyermek részére, félpanziós ellátással, a nyereményutalványon feltüntetett feltételek szerint.
  A nyeremény készpénzre nem váltható, az értékéből készpénz nem adható vissza.
 1. Egyéb rendelkezések
  A meghirdetett jelen nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 199. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
  A játékban részt vevő Játékos a válasz beküldésével vállalja, hogy neve és nyereménye megjelenjen a Pécs Plaza Facebook oldalán.  A játékban részt vevő Játékos vállalja, hogy a nyeremény átadásáról készült fotó megjelenjen a Pécs Plaza Facebook oldalán.
  A nyereményjáték szervezője jogosult a nyereményjáték idejének, részleteinek módosítására a nyereményjáték ideje alatt, erről a Pécs Plaza Facebook oldalán ad tájékoztatást (facebook.com/pecsplaza).
  A nyeremény átvételére csak személyesen van lehetősége a nyertesnek vagy meghatalmazottjának. Meghatalmazott esetén a nyertes írásos meghatalmazása szükséges. A nyeremény átvételének időpontjáról és helyszínéről a játék Szervezője egyeztet a Nyertessel.
  A PLZ-Asset Kft. kizárja a felelősséget a nyeremény átadásának meghiúsulásért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető vagy bármely okból nem veszi át nyereményét.
 1. Információ a Játékról
  A Játék hivatalos játékszabálya elérhető 2019. ontóber 10-13-ig nyitva tartási időben a hostesseknél a kuponpulton, illetve a Pécs Plaza bevásárlóközpont weboldalán: a www.pecsplaza.hu
  A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára: infó e-mail cím: marketing@pecsplaza.hu
 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
  Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a PLZ-Asset Kft. Elérhetősége: 7632 Pécs, Megyeri út 76., e-mail: marketing@pecsplaza.hu
  Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A Szervező a Játékba történő jelentkezéssel megadott adatokat (név, e-mail cím, vásárlás helye és ideje, vásárolt termék, szolgáltatás, illetve a nyertes Játékos esetén a telefonszám, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása céljából kezeli.
  Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékra való regisztráció során, jelen játékszabályhoz való hozzájárulással ad meg.
  A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést az átadás kapcsán kép-, hang- vagy filmfelvétel elkészítésében, valamint hozzájárul nevének, illetve ezen felvételeknek a Szervező által marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához, használatához és megjelenítéséhez; a Pécs Plaza bevásárlóközpont honlapján és egyéb közösségi média felületein, külön díjazás nélkül.
  Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható a Pécs Plaza bevásárlóközpont weboldalán: a www.pecsplaza.hu
  A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
  Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
  A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.
 1. Vegyes rendelkezések
  A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen kifogás tekintetében kizárja felelősségét.
  Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.
  A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.
  A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
  A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.pecsplaza.hu  weboldalon értesülhetnek.