Keresd a tojást!

2018. Már. 8.

„KERESD A TOJÁST” Játékszabályzat:
– a nyereményjátékon 18. életévét betöltött személyek vehetnek részt
– a játékszelvény vásárláshoz jár, vásárlás nélkül nem adható ki
– 1 vásárlás alkalmával, azaz 1 blokkhoz csak 1 játékszelvény jár
– csak az adatokat hiánytalanul kitöltött játékszelvényeket fogadjuk el a sorsoláson
– a játékszelvényeken megadott adatok valódiságáért a kitöltő vállalja a felelősséget
– a nyerteseket a játékszelvényen megadott e-mail címen és a Pécs Plaza Facebook oldalán keresztül értesítjük
– a játékszelvény kitöltője a szelvény kitöltésével és bedobásával vállalja, hogy neve és nyereménye megjelenjen a Pécs Plaza Facebook oldalán
– a játékszelvény kitöltője a szelvény kitöltésével és bedobásával vállalja, hogy a nyeremény átadásáról készült fotó megjelenjen a Pécs Plaza Facebook oldalán és weboldalán.
– A játékszelvény kitöltője a kitöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy a PLZ-ASSET Kft.,mint a Pécs Plaza üzemeltetője a kitöltő által megadott e-mail címre marketing célú információkat küldjön és a megadott adatokat nyilvántartsa. A személyes adatokat a PLZ-ASSET Kft. az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli, azokat harmadik félnek ki nem adja.
A játékosok a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan és feltétel nélkül, önként hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) PLZ-ASSET Kft. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a játék lebonyolításához, így különösen a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése, illetve a reklamációk kezelése céljából. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a játékból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A PLZ-ASSET Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.
– A PLZ-ASSET Kft. kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen nyeremény-játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
– A PLZ-ASSET Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
– A játékszelvény kitöltője a kitöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy a PLZ-ASSET Kft., mint a Pécs Plaza üzemeltetője a kitöltő által megadott e-mail címre marketing célú információkat küldjön és a megadott adatokat nyilvántartsa. A személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli, azokat harmadik félnek ki nem adja.
– a nyereményjátékban nem vehetnek részt a Pécs Plazában található üzletek tulajdonosai és dolgozói és a PLZ-Asset Kft. munkatársai
– játékszelvény az Ételudvarban és a Cinema City jegypénztárakban történő vásárlásokhoz nem jár
– a nyereményjáték szervezője jogosult a nyereményjáték idejének, részleteinek módosítására a nyereményjáték ideje alatt, erről a Pécs Plaza weboldalán és Facebook oldalán ad tájékoztatást (www.pecsplaza.hu, facebook.com/pecsplaza).