Egészségnap 2016 – A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének Obesitas Prevenció szekciójának szervezésében

2016. okt. 7.

Nagy sikerrel zajlott a 2016. október 16-án
megrendezett Egészségnap a Pécs Plázában

Pető Judit Obesitas Prevenciós Koordinátor és assistja Papp Kata szervezésében.
A rendezvény délelőtt 11 órakor vette kezdetét. Idén a nagy érdeklődésre és a jelentkezők
nagy számára való tekintettel két csoportba osztottuk a hallgatókat. Az első turnus 10:30-ra
érkezett, a második pedig 12:45-re. Eseményünkön összesen 50 orvostanhallgató vett
részt, a mi munkánkat ezzel nagyban segítve. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén
számos külföldi hallgatót is be tudtunk vonni az eseménybe, akiknek így lehetőségük
adódott a magyar nyelv gyakorlására.

1

Az első fél órában bemutattuk az angol, illetve a magyar programos hallgatóknak az
ellátandó feladatokat: vércukor-vérnyomás illetve testzsír mérést, majd minden állomáshoz
egyenlő számban elosztottuk őket. Négy állomásunk volt: regisztráció után, az első
állomás a vércukor mérés volt, majd a testzsír mérés következett. Ezután a vérnyomás
mérő standunkhoz mehettek az érdeklődők, végül pedig több hallgató foglalkozott a
gyerekekkel az utolsó állomásunkon. Nekik színezőkkel és játékokkal készültünk.

2

A rendezvény előtt nagyon kihangsúlyoztuk a hallgatóknak a betartandó szabályokat
(kesztyű viselése, higiéniai szabályok) amelyet nagy örömünkre mindenkinek sikerült
betartani. Idén több eszközzel dolgozhattunk: sikerült az Egyesületünknek egy új vércukor
mérő készüléket vásárolnia és vérnyomás mérőből is szerencsére többet tudtunk
használni, mint az eddigi években.

3

A programon 230 ember vett részt, akiknek tanácsadással és szórólapokkal is készültünk.
Ezekért külön köszönetet szeretnék mondani Duga Zsófiának.

9

Nagyon felkészülten tudtunk érkezni, megfelelő számú és minőségű eszközzel, kellékkel
dolgoztunk, amihez Rozanovic Martin elnöktől nagy segítséget kaptunk.
Az Egészségnapot 15:00-kor sikeresen zártuk. Örömünkre szolgált, hogy az eddigiekhez
képest jóval nagyobb létszámmal zajlott a rendezvény, valamint eszközök és programok
tekintetében is nagyon sokat fejlődtünk.

Pető Judit Obesitas prevenciós koordinátor beszámolója