Van egy „ÁLLATI JÓ KÉPED”?

2021. Sze. 24.

VAN EGY „ÁLLATI JÓ KÉPED” KEDVENCEDRŐL?

NEVEZD BE fotóversenyünkre és NYERD MEG A KUTYASZERTÁR 15.000 Ft-os VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYÁT!
Mindegy, hogy kedvenced kutya, macska, teknős, vadászgörény, legyen akár hüllő vagy madár, biztos van olyan képed,
amelyen annyira édes, vicces, szép, aranyos, hogy a legszívesebben mindenkinek megmutatnád!

Mi tudjuk, hogy bármit csinálhat, akkor is Ő a legimádnivalóbb a számodra, oszd meg velünk a legjobb, vagy akár a legkomiszabb pillanatát!

ELŐ A TELEFONODDAL ÉS

1 töltsd fel a képet a Facebook oldalunkon szeptember 25-én, 10 órakor megjelenő poszthoz hozzászólásba október 03., 24.00 óráig
2. oszd meg, szólj az ismerőseidnek, hogy minél többen lájkolják
3. gyűjtsd a lájkokat okt. 05., 12.00 óráig
4. kövesd oldalunkat, hogy ne maradj le az eredményhirdetésről okt. 6-án, az Állatok Világnapján!

A kép feltöltésével a nevező tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatot.

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Pécs Plaza Facebook oldalán folytatott posztjáték – „Állati jó kép” fotópályázat hivatalos játékszabályzata

A Játék szervezője: In-Management Kft., 1148 Budapest, Aradi utca 16-20. (a továbbiakban „Szervező”)

 

 1. A játékban résztvevők köre:

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag belföldi, cselekvőképes, 16. életévét betöltött, a 9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban a Játékos).

 

 1. A játék időtartama:

Képek feltöltése: 2021. szeptember 25. 10:00 órától 2021. október 3. 24:00 óráig.

Szavazatok (lájkok) leadása a képekre: 2021. szeptember 25. 10:00 órától 2021. október 5. 12:00 óráig.

Eredményhirdetés: 2021. október 6.

 

 1. A játék leírása:

a játékban részt vevők a Pécs Plaza Facebook oldalán 2021. szeptember 25-én 10.00 órakor  kihelyezett „Állati jó kép” fotópályázat posztja alá feltöltik a játékra nevezni kívánt képet. A képekre szavazni lájk adásával lehet. A 2021. szeptember 25. 10:00 órától 2021. október 5. 12:00 óráig legtöbb lájkot kapott fotó feltöltője lesz a játék nyertese. A játék eredményhirdetésére 2021. október 6-án a Pécs Plaza Facebook oldalán kerül sor. A nyertest privát üzenetben értesítjük a nyereményátvételével kapcsolatosan.

 

 1. A játék nyereménye:

a Kutyaszertár üzlet által felajánlott  1 db 15.000 Ft azaz tizenötezer forint értékű vásárlási utalvány. A nyereményre az a Játékos jogosult, aki 2021. szeptember 25. 10:00 órától 2021. október 5. 12:00 óráig a legtöbb szavazatot, lájkot kapja a játékba nevezett képére. A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

 1. A játékban való részvétel feltételei:

– a játékra nevezni csak saját készítésű fotóval lehet

– egy Játékos több képpel is részt vehet a játékban

– amennyiben a Szervezőben felmerül a gyanú, hogy a Játékos nem saját készítésű fotóval vesz részt a játékon, a Játékos kizárásra kerül

– a fotó tartalma: a Játékos kedvence (bármilyen háziállata)

– azonnali kizárásra kerül az a Játékos, aki nem megfelelő tartalmú fotót töltött fel, és/vagy fotója sérti a közerkölcsöt, megbotránkoztat, másokban félelmet kelt, az állatokat méltatlan helyzetben ábrázolja.

 

 1. A promóció mechanizmusa és a nyerés feltételei

Minden olyan személy, aki megfelel az 1. és 5. pontban leírtaknak, és a Játék időtartama alatt ellátogat a Pécs Plaza Facebook oldalára (https://www.facebook.com/pecsplaza/ ), részt vehet a Játékban. A Játékos feladata, hogy a 2021. szeptember 25-én 10.00 órakor induló, a nyereményjátékra felhívó poszt alá töltse fel a 3. és 5. pontban meghatározottak szerint a fotópályázatra nevezni kívánt képet.

 

 1. A nyereményátvétel

A Játék nyertesének nevét a Pécs Plaza Facebook oldalán 2021. október 6-án tesszük közzé. A nyereményátvétellel kapcsolatos információkat a nyertes Facebook oldalán keresztül,  privát üzenetben közöljük. A nyereményt a nyertesnek 10 munkanapon belül át kell vennie, vagy legalább 10 munkanapon belül vissza kell jeleznie az átvétel időpontjával kapcsolatosan a Szervező által megadott elérhetőségen. A nyeremény átvételére csak személyesen van lehetőség a Pécs Plaza Igazgatóságán, előre egyeztetett időpontban (7632 Pécs, Megyeri út 76.)

 

 1. Egyéb rendelkezések

–  A Játékban a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező, illetve annak Megbízottja a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyertest, és amennyiben a Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható.

– A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

–  A nyereménytermékkel kapcsolatos bármely panasz esetén a Nyertes a következő elérhetőségeken kaphat segítséget: info@pecsplaza.hu

–  Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot és/vagy a sportszerűtlen Játékost szüneteltesse/kizárja, vagy törölje.

–  A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot.

–  A nyeremény átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint. A nyereményt a Pécs Plaza igazgatóságán munkanapokon 9:00-16:00 óra között lehet átvenni 10 munkanapon napon belül, előre egyeztetett időpontban. A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása megtörténjen. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre fenntartott határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező jogosult új játékot indítani a nyereményért.

–  Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

–  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

–  A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.

–  A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve a magyarországi üzleteket, akik szerződéses viszonyban állnak a Szervezővel) és azok közeli hozzátartozói (Ptk 685. § b). A játékból ki vannak zárva a Pécs Plaza bérlői, azok alkalmazottai.

–  A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a játékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

–  A nyereményjáték a Pécs Plaza Facebook oldalán kerül népszerűsítésre.

 

 1. A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként

– személyes adataikat (név) megadják;

– részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését

– a nyeremény átvételéről készített kép a Pécs Plaza Facebook oldalon megjelenjen a nyertes nevével együtt

 

 

 1. A Szervező szavatolja,

hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A nyertes személyes adatait a Szervező nem tárolja, azt harmadik félnek ki nem adja és nem használja fel semmilyen célból.