Rólunk

Pécs Plaza – Általános Információk

Bevásárlóközpontunk a hét minden napján várja Önt. 75 üzletünkben nemcsak kedvére vásárolhat, de állandó rendezvényeinken egész családjával kikapcsolódhat!

 

 • 20 000 négyzetméter összterületéből 15 367 négyzetmétert üzleteink foglalnak el.
 • 840 ingyenes parkolóhely áll az érkezők rendelkezésére.
 • 10 termes multiplex mozi.
 • Játékterem, sportolási lehetőségek, vendéglátó egységek nyújtanak szórakozási lehetőséget.
 • Az üzletközpont úgy van kialakítva, hogy a mozgássérültek számára is kényelmes legyen.
 • A Plaza rendszeres hétvégi rendezvényeivel várja a kikapcsolódni vágyókat.
Nyitvatartás

Hétfő – Szombat 10:00 – 20:00
Vasárnap 9:00 – 18:00

Az ünnepi nyitvatartásunk ITT érhető el.

Kapcsolat
Házirend

A PLZ-ASSET Kft. által üzemeltetett Pécs Plaza (továbbiakban: Bevásárlóközpont) területe magánterület, annak berendezései, eszközei magántulajdon tárgyát képezik, ezért a házirend be nem tartása, illetőleg a Bevásárlóközpont területén bármely szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból eredő károkozás a károkozó teljes anyagi felelősségét vonja maga után.

 1. Tilos a Bevásárlóközpont területén az olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, a jóérzést, vagy a közerkölcsöt sérti, vagy alkalmas arra, hogy az emberekben félelmet, megbotránkozást keltsen.
 2. A Bevásárlóközpont területén nem végezhető erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, illetőleg az előzőekhez hasonló, a Bevásárlóközpont területén tartózkodó személyek zavarására általában alkalmas tevékenység.
 3. Tilos a Bevásárlóközpont területén robbanóanyag, kábítószer, pirotechnikai eszköz árusítása, valamint az Bevásárlóközpont területére történő behozatala. Tilos belépni alkoholos állapotban, valamint olyan eszközzel, mely alkalmas arra, hogy a Bevásárlóközpontban, annak berendezéseiben vagy más személyek ruházatában, eszközeiben kárt okozzon.
 4. Fegyveres szervezetek tagjainak kivételével a Bevásárlóközpont területére lőfegyverrel, lőszerrel belépni tilos.
 5. A Bevásárlóközpont területén tilos szerencsejátékok (kivéve a Tulajdonos engedélye alapján, annak keretei között folyó szerencsejáték) szervezése és folytatása.
 6. A közös használatú területek mosdóit, illetve egyéb vizes berendezéseit mindenki köteles az eredeti rendeltetésnek megfelelően használni. Tilos a vizes berendezésekbe hulladékot, szemetet, rongyot, hamut vagy más anyagot önteni.
 7. A Bevásárlóközpont egész területén dohányozni csak a bejáratok mellett, az arra kijelölt helyeken engedélyezett.
 8. A Bevásárlóközpont területére belépni, illetőleg ott tartózkodni csak ápolt, tiszta öltözékben szabad.
 9. A Pécs Plaza területére fajtától, mérettől, életkortól függetlenül kis- és nagytestű kutyák, macskák, nyulak, vadászgörények és egyéb házi kedvencek is beléphetnek, továbbá mindazon üzletekbe is bevihetők, amelyek ezt külön engedélyezik és ennek tényét piktogrammal jelzik. Ez alól kivételt képeznek az élelmiszert előállító és értékesítő helyiségek, az ételudvar egész területe, a Cinema City által bérelt terület, valamint az ügyfélforgalmat bonyolító hivatalos, nyilvános helyiségek.

Nem hozhatók be a Bevásárlóközpont területére madarak, vadállatok, egzotikus állatok, valamint haszonállatok.

A Bevásárlóközpont területének engedélyezett részére pórázzal felvezetve vagy hordozóban hozhatók be a kutyák. Kutyát csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására alkalmas.

A Bevásárlóközpont területének engedélyezett részére erre a célra megfelelő speciális hordozótáskában vagy ketrecben hozhatók be a macskák, nyulak, vadászgörények és egyéb engedélyezett állatok.

Az állatot felvezető/behozó személy csak egészséges, jól szocializált, megfelelő idegrendszerű, tiszta, ápolt állatot hozhat be és vezethet a bevásárlóközpont engedélyezett területére oly módon, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, nyugalmát ne zavarja, félelmet ne keltsen és/vagy anyagi kárt ne okozzon. Veszélyes ebet kizárólag a harapás lehetőségét megakadályozó, biztonságos szájkosárral és a kibújást megakadályozó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázon, a tartási engedélyben megjelölt személy felügyeletével szabad vezetni.

Az állatot felvezető/behozó személynek fokozottan kell figyelnie a bevásárlóközpont rendjére és tisztaságára.

A Bevásárlóközpont területén az állat minden cselekedetéért a felvezető, a hordozóban behozó személy, valamint az állat gazdája a felelős büntetőjogi, polgárjogi és szabálysértési vonatkozásban, így károkozás esetén is kizárólag a felvezetőt, behozót, illetve a gazdát terheli bárminemű kártérítési, kártalanítási felelősség.

A Bevásárlóközpont engedélyezett területére kizárólag olyan kutyát lehet behozni, amely chippel ellátott és veszettség ellen beoltott.

A felvezető/behozó személynek magával kell hoznia a kutya oltási könyvét vagy az állat útlevelét, amelyet a Bevásárlóközpont szakszemélyzetének, valamint biztonsági személyzetének kérésére fel kell mutatnia abból a célból, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a megfelelő oltás megléte.

A Bevásárlóközpont fenntartja magának a jogot, hogy bármikor szakember segítségével ellenőrizze a kutya oltási könyvét/útlevelét és az azonosító chip meglétét. A Bevásárlóközpont fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kutyát felvezető/behozó személy nem tudja felmutatni a kutya oltási könyvét/útlevelét, akkor a kutya és az állatot felvezető/behozó személy a bevásárlóközpont területéről kivezethető.

A Bevásárlóközpont fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az állatot felvezető/behozó személy a Házirend jelen pontjában foglalt szabályait megszegi, akkor az állat és az állatot felvezető/behozó személy a bevásárlóközpont területéről kivezethető. A Bevásárlóközpont fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kutya nem rendelkezik azonosító chippel, akkor a kutya és az állatot felvezető/behozó személy a bevásárlóközpont területéről kivezethető.

Amennyiben az állat a Bevásárlóközpont területére piszkít, azt a felvezető/behozó személynek kötelező feltakarítania és egyben a Bevásárlóközpont munkatársa számára jelezni az eseményt és kérni fertőtlenítő takarítást.

A behozott állat által elkövetett sérülést okozó agresszió rendőrségi feljelentést von maga után.

Segítő- és munkakutyák (vakvezető, mentő, rendőr) az Ételudvarban is tartózkodhatnak, ez esetben megkérjük a gazdákat, hogy az asztalnál ne etessék a kutyát, ne vegyék ölbe és győződjenek meg arról, hogy a szomszédos asztalnál ülők nyugodt étkezését nem zavarja-e a kutya jelenléte, köszönjük!

 1. Szigorúan tilos a közös területek használatára vonatkozó szabályok megsértése, vagy a rendeltetésszerű használattól eltérő használat, egyéb tevékenység. Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, rollerral, illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni.
 2. A Bevásárlóközpont teljes területén a Bevásárlóközpont vezetőségének engedélye nélkül tilos fényképezni, illetve filmfelvételt készíteni
 3. A Bevásárlóközpontban közbotrányt okozó, garázda vagy a normális üzletvitelt zavaró, illetőleg a hatályos magyar jogszabályokat, valamint jelen házirendet megsértő személyt a biztonsági személyzet a Bevásárlóközpontból kivezetteti, szükség esetén rendőri segítséggel.
 4. A Bevásárlóközpont területén (ideértve többek között a parkolót és egyéb füves területeket is) kereskedelmi tevékenység folytatására csak azon személyek jogosultak, akik a Bevásárlóközpont tulajdonosával az adott tevékenységre vonatkozóan bérleti vagy egyéb szerződést kötöttek. Szórólapozáshoz, közvélemény-kutatáshoz, egyéb hasonló tevékenység végzéséhez a Bevásárlóközpont igazgatójának írásbeli engedélye szükséges.
 5. Tájékoztatjuk, hogy a Bevásárlóközpont területén és annak rendezvényein kép- és hangfelvétel készülhet Önről. A Bevásárlóközpont területére történő belépéssel, illetve a Bevásárlóközpont rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy Önről kép- és hangfelvétel készüljön, valamint ahhoz, hogy a felvételt a Bevásárlóközpont, illetve a Plazát üzemeltető PLZ-ASSET Kft. marketing célokra (mint pl. a Bevásárlóközpont népszerűsítése) felhasználják. Bővebb információkért kérjük, keresse a Bevásárlóközpont weboldalán.
 6. Felhívjuk a figyelmét, hogy Bevásárlóközpont által üzemeltetett vezeték nélküli internet hálózat (WiFi) látogatói kényelmét, szórakoztatását és tájékoztatását szolgálja.

Tilos a szolgáltatott hálózat kereskedelmi célú használata, és minden olyan egyéb hálózati tevékenység, mely a hálózat többi felhasználójának munkáját zavarja vagy akadályozza!

Tilos továbbá a hálózat alábbi tevékenységekre történő használata:

– a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtása, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramisjáték), szerzői jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszerű terjesztése);

– profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám;

– a hálózat, a kapcsolódó hálózatok, illetve ezek erőforrásainak rendeltetésszerű működését és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése;

– a hálózatot, a kapcsolódó hálózatokat, illetve erőforrásaikat indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybevevő tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok, kéretlen reklámok);

– a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata

– a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység;

– másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató tevékenység (pl. pornográf/pedofil anyagok közzététele);

– hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más gépről vagy más felhasználótól származna (spoofing).

A hálózat használatával Ön azt is tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellege miatt nem kizárhatóak esetleges hálózati incidensek, melyek a felhasználó által csatlakoztatott eszközökön okozott következményeiért a PLZ-ASSET Kft. nem tud felelősséget vállalni, és nem vállal felelősséget!

Fentiek megsértése a Bevásárlóközpont területéről való kitiltást, súlyosabb esetben polgári-, büntető vagy egyéb hatósági eljárás kezdeményezését vonja maga után.

 Pécs Plaza Bevásárlóközpont

PLZ-ASSET Kft.

Parkolás
 • Üzletközpontunk parkolójában ingyenes parkolási lehetőség várja, de a Plaza a helyi buszjáratokkal is jól megközelíthető (1-es, M55-ös, és a 130 járat). 840 ingyenes parkolóhely áll az érkezők rendelkezésére.
 • Az üzletközpont kialakítása mozgássérültek számára is kényelmes közlekedést biztosít.
Megközelítés